Psykologi, filosofi og sociologi

Filosofi, psykologi og sociologi er de områder dette website først og fremmest omhandler. Derudover er der også artikler indenfor samfundsvidenskab f.eks. politik og økonomi. Andre tekster beskæftiger sig mere med humanistiske fag som historie, litteraturvidenskab, pædagogik, religion og andre kulturstudier. Desuden kan du finde gratis bøger, et debatforum og net-kurser her på websitet.

Gratis bøger om filosofi, psykologi mm.

Der er nu blevet samlet mere end hundrede bøger indenfor naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab, især indenfor psykologi, økonomi, sociologi, politik og filosofi er der en del bøger der ikke længere er underlagt ophavsretten. Gratis bøger om psykologi, filosofi mm.

Vi er nu nået op på over 1500 medlemmer som strækker sig fra fag som psykologi, pædagogik, filosofi, sociologi og forskellige sprog til medicin og datalogi. Det er glædeligt at se at der er nogen der kan bruge websitet og at vi dagligt bliver flere medlemmer.

Det første video net-kursus om Epikurs filosofi er offentliggjort. Se filosofi videoen.

Hvis du kender noget til et emne eller en teori indenfor sociologi, pædagogik, psykologi, økonomi, politik, filosofi eller anden samfundesvidenskab eller humaniora og du har lyst til at få den offentliggjort, så er du meget velkommen til at indsende en artikel. Husk at vi kun accepterer tekster som forfatteren er indforstået med bliver udgivet her.

Filosofi, psykologi og sociologi debat.

Der er oprettet et debatforum til diskussion af filosofiske, psykologiske og sociologiske emner. Se diskussionerne om bl.a. psykologi og sociologi.

Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.